Interim Management

Peoplemanager: Doelen communiceren naar de medewerkers en hen betrekken in de route hierheen. 

- Finance Manager 

- Eigenaarschap 

- Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. 


Reporting

Financial controlling (incl. jaarwerk, budgettering en kasstroom), Business control en ad-hoc rapportages.

  

- Versnellen periodieke financiële rapportages.

- Verbeteren stuurinformatie door gerichte KPI's en kortere leadtimes.

- Proactief communiceren met stakeholders.

Processen

M.b.v. het LEAN-gedachtegoed de processen vereenvoudigen en optimaliseren.


- Integrale benadering Sales,  Opererations en Finance.

- Excelleren: het voortdurend leren en proberen het net iets beter te doen .

- Focus op  waardecreatie.

- Alles één keer vastpakken.

Management Accounting

Opzetten en uitrollen van rapportage vanuit beschikbare centrale data.


- Analyseren van data voor periodieke of ad-hoc rapportages.

- BI: Tableau, Cliqview,  Access.

- Zeer hoge kennis van Excel.