Privacyverklaring 

Inleidende bepalingen 

In dit document treft u de privacyverklaring van Filean Financieel Management aan. Filean Financieel Management is statutair gevestigd te Botter 3 (3904 SN) te Veenendaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70947627. Filean is via [email protected] per e-mail te bereiken. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Filean Financieel Management omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorie├źn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. 

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Filean Financieel Management behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 november 2018. 

Cookies en demografische gegevens

Filean kan op haar website gebruik maken van cookies. Via Google Analytics en/of door andere vergelijkbare tools, kunnen uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld worden. Meer informatie over het gebruik van cookies treft u aan in de cookieverklaring. 

Doorgifte aan bewerkers en derden 

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Filean Financieel Management zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'bewerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf dat de hosting van de website verzorgt of dat gegevens opslaat in beveiligde servers en/of een Cloud. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Filean Financieel Management. Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Filean Financieel Management op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Beveiliging 

Filean Financieel Management heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Momenteel heeft de website geen SSL-certificaat, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van contactformulieren. Wanneer op de website contactformulieren gebruikt gaan worden zal de site ook van een SSL-certificaat worden voorzien, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan [email protected].